Ateliér životního prostředí
Roztoky u Prahy

      Kancelář AŽP byla založena v roce 1992. Od svého vzniku se specializuje na problematiku životního prostředí ve stavebnictví, a to zejména v odpadovém a vodním hospodářství. Nosným programem firmy je posuzování, projektování, příprava a zajištění ekologických staveb a řešení starých zátěží.
     
Atelier dále poskytuje odborné konzultace, vypracovává expertní stanoviska, ekologické audity a zajišťuje engineering ekologických staveb. Jsme držiteli osvědčení odborné způsobilosti dle zákona ČNR č. 244/1992 Sb., respektive zákona č. 100/2001 Sb. (E.I.A.) a jsme oprávněni Ministerstvem životního prostředí ČR vypracovávat dokumentace a stanoviska o vlivech staveb, činností a technologií na životní prostředí.
     
Z obchodního hlediska je fa Ing. Cyril Mikyška - ATELIER ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  fyzickou osobou a podniká na základě živnostenských listů, autorizace České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a osvědčení odborné způsobilosti dle zákona ČNR č. 244/1992 Sb. - MŽP ČR.

Odbornost a profesionalitu garantuje pracovní tým složený ze specialistů :
·  
stavební inženýr – vodní a vodohospodářské stavby
·  
stavební inženýr – dopravní stavby a konstrukce staveb
·  
inženýr architekt
·  
ekolog
·  
botanik / zoolog
·  
rozpočtář / kalkulant
·  
geodetická skupina
·  
administrativa

Optimalizováno pro IE 5.0 a vyšší s rozlišením monitoru min. 800x600
Poslední aktualizace: 17.11.2002